Ko­kous­kut­su

Kokouskutsu

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 30.3.2020 alkaen kello 16.00 Näkövammaisten liiton Mathilda-kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Voit tilata vuosikokousasiakirjat sihteeri Jyrki Rajalalta tai kopioida ne nettisivuiltamme http://www.nky.fi/ajankohtaista.

 

Hallitus

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

 

Vuosikokous 2020

Aika: 30.3.2020 klo 16.30

Paikka: Näkövammaisten liitto  Mathilda-kokoushuone

Marjaniementie 74 (Iiris) Helsinki

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän ja vuoden 2019 vuosikokouksen määräämällä tavalla.

 

3. Valitaan kokousvirkailijat

- kokoukselle puheenjohtaja

- kokoukselle sihteeri

- kaksi ääntenlaskijaa

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

 

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 1)

 

6. Esitetään tilit vuodelta 2019 (liite 2 ja 3) ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) sekä päätetään tilien vahvistamisesta

 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 

8. Määrätään palkkiot ja korvaukset vuodeksi 2020

   Hallituksen esitys:

   Palkkiot:

   - toimivan puheenjohtajan palkkio 170 eur/kk

   - varapuheenjohtajan palkkio 85 eur/kk

   - kokouspalkkio 80 eur/kokous

   - Matkat korvataan valtion matkustussäännön 2 luokan mukaan

   - Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

 

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2020

  Hallituksen esitys: 10 euroa

 

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 5)

 

11. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (liite 6)

 

12. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2020

 

13. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle

Erovuorossa Teuvo Heikkonen,Teuvo Ruponen ja Kirsti Rosendahl.

 

14. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2020 ja hänelle varamies

 

15. Valtuutetun ja varavaltuutetun valitseminen Näkövammaistenvammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi 2020-2024.

 

16. Määrätään vuosikokousilmoituksista

 Hallituksen esitys: Vuosikokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti..

 

17. Muut esille tulevat asiat

 

18. Kokouksen päättäminen