Kokouskutsu

Kokouskutsu

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n vuosikokous on 17.8.2020 klo 16.30 liiton kokoushuone Valossa.

Tervetuloa

 

Hallitus

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

Vuosikokous 2020
Aika: 17.8 2020 klo 16.30
Paikka: Näkövammaisten liitto Valo-kokoushuone
Marjaniementie 74 (Iiris) Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän ja vuoden 2019 vuosikokouksen määräämällä tavalla.

3. Valitaan kokousvirkailijat
- kokoukselle puheenjohtaja
- kokoukselle sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 1)

6. Esitetään tilit vuodelta 2019 (liite 2 ja 3) ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) sekä päätetään tilien vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8. Määrätään palkkiot ja korvaukset vuodeksi 2020
Hallituksen esitys:
Palkkiot:
- toimivan puheenjohtajan palkkio 170 eur/kk
- varapuheenjohtajan palkkio 85 eur/kk
- kokouspalkkio 80 eur/kokous
- Matkat korvataan valtion matkustussäännön 2 luokan mukaan
- Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2020
Hallituksen esitys: 10 euroa

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 5)

11. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (liite 6)

12. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2020

13. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Teuvo Heikkonen, Teuvo Ruponen ja Kirsti Rosendahl.

14. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2020 ja hänelle varamies

15. Valtuutetun ja varavaltuutetun valitseminen Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi 2020-2024.

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen