Ajan­koh­tais­ta

Kokouskutsu

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 11.3.2019 alkaen kello 16.00 Näkövammaisten liiton Mathilda-kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokokokouksessa äänioikeutettuja ovat vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Voit tilata vuosikokousasiakirjat sihteeri Jyrki Rajalalta.

 Hallitus

 ---


nky_logo_netti_pieni.jpg

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

 

Vuosikokous 2019

Aika: 11.3.2018 klo 16.30

Paikka: Näkövammaisten liitto  Mathilda-kokoushuone

Marjaniementie 74 (Iiris) Helsinki

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän ja vuoden 2018 vuosikokouksen määräämällä tavalla.

 

3. Valitaan kokousvirkailijat

- kokoukselle puheenjohtaja

- kokoukselle sihteeri

- kaksi ääntenlaskijaa

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

 

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 1)

 

6. Esitetään tilit vuodelta 2018 (liite 2 ja 3) ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) sekä päätetään tilien vahvistamisesta

 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 

8. Määrätään palkkiot ja korvaukset vuodeksi 2019

   Hallituksen esitys:

   Palkkiot:

   - toimivan puheenjohtajan palkkio 170 eur/kk

   - varapuheenjohtajan palkkio 85 eur/kk

   - kokouspalkkio 80 eur/kokous

   - Matkat korvataan valtion matkustussäännön 2 luokan mukaan

   - Toiminnantarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

 

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2019

  Hallituksen esitys: 10 euroa

 

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 5)

 

11. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 (liite 6)

 

12. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2019

 

13. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle

Erovuorossa: Ari Talja, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Per-Olof Stenvall.

 

14. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2019 ja hänelle varamies

 

15. Määrätään vuosikokousilmoituksista

 Hallituksen esitys: Vuosikokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti..

 

16. Muut esille tulevat asiat

 

17. Kokouksen päättäminen

 ---