Ajankohtaista

Vuosikokous 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 19.3.2018 kello 16.30 Näkövammaisten liiton tiloissa kokoushuone Matildassa.

Vuosikokouksen kahvitarjoilu alkaa kello 16.00.

 Kokouksessa äänivaltaisia ovat vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Hallitus


Föreningens årsmöte hålls den 19.3.2018 klockan 16.30 i Synskadades förbunds mötesrum Matilda.

 Årsmötets kaffeservering inleds klockan 16.00.

 Endast de medlemmar som erlagt medlemsavgiften är röstberättigade.

 Styrelsen

-----


nky_logo_netti_pieni.jpg

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

 

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän ja vuoden 2017 vuosikokouksen määräämällä tavalla.

 

3. Valitaan kokousvirkailijat

- kokoukselle puheenjohtaja

- kokoukselle sihteeri

- kaksi ääntenlaskijaa

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

 

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2017 (liite 1)

 

6. Esitetään tilit vuodelta 2017 (liite 2 ja 3) ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) sekä päätetään tilien vahvistamisesta

 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 

8. Määrätään palkkiot ja korvaukset vuodeksi 2018

   Hallituksen esitys:

   Palkkiot:

   - toimivan puheenjohtajan palkkio 170 eur/kk

   - varapuheenjohtajan palkkio 85 eur/kk

   - kokouspalkkio 80 eur/kokous

   - Matkat korvataan valtion matkustussäännön 2 luokan mukaan

   - Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

 

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2018

  Hallituksen esitys: 10 euroa

 

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 5)

 

11. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 (liite 6)

 

12. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2018

 

13. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle

Erovuorossa: Jyrki Rajala, Ari Lahtinen ja Teuvo Ruponen.

 

14. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2018 ja hänelle varamies

 

15. Määrätään vuosikokousilmoituksista

 Hallituksen esitys: Vuosikokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti..

 

16. Muut esille tulevat asiat

 

17. Kokouksen päättäminen

 

---