Siirry pääsisältöön
Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen logo.
Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen logo.

Ajan­koh­tais­ta

Tällä sivulla kerromme yhdistyksen kuulumiset.

Tällä sivulla

Jäsenkirje 1/21

Hyvät jäsenet
Kesäinen tervehdys täältä Näkövammaisten kirjastoyhdistyksestä. Tässä kirjeessä saatte kuulumisia yhdistyksen vuosikokouksesta, tietoa toiminnastamme ja ohjeet tämän vuoden jäsenmaksun maksamiseen.

1. Vuosikokouskuulumisia
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teams-etäkokouksena 5.5.2021 ja siihen osallistui 14 yhdistyksen varsinaista äänioikeutettua jäsentä. Puhetta johti Markku Möttönen. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 käsiteltiin pidemmittä keskusteluitta ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin. Vuoden 2021 jäsenmaksu on kokouksen päätöksellä 10 euroa henkilöjäseneltä.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Lahtinen, eikä hallituksen kokoonpanoon tullut muutoksia. Hallitukseen kuuluu jatkossakin Merja Hanski, Teuvo Heikkonen, Timo Kuoppala, Ari Lahtinen, Gyöngyi Pere-Antikainen, Kirsti Rosendahl ja Per-Olof Stenvall.
Vuosikokous valitsi Markku Vaittisen yhdistyksen valtuutetuksi Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2024 kevääseen.
Vuosikokous suhtautui myönteisesti siihen, että yhdistys myöntää tarvittaessa lisärahoitusta Mikropuhe-puhesyntetisaattorin kehitystyöhön, jota se on alkanut toteuttaa yhdessä Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelun ja ohjelmistoyhtiö Timehousen kanssa. Hankkeen etenemisestä tiedotamme tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajana jatkaa Teuvo Heikkonen ja rahastonhoitajana Per-Olof Stenvall.
Yhdistyksen sihteeri on vaihtunut. Timo Kuoppalan tilalla on aloittanut Jera Hänninen. Sihteerin yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.

2. Toimintaa
Vuosi 2021 on Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 132. toimintavuosi. Toimintavuotena on jatkettu vaikuttamistyötä ja avustustoimintaa koronapandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Näkövammaisten kirjastoyhdistys seuraa Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Vaikuttamistyön kohteena on ollut erityisesti Celia-kirjaston toimintaa säätelevän lain uudistaminen. Yhdistys seuraa jatkossakin tiedonvälitystekniikan kehittymistä.
Yhdistys tukee taloudellisesti Näkövammaisten Kulttuuripalvelua kirjallisuusaiheisten tapahtumien järjestämiseksi ja lukemis- ja kirjoitusharrastuksen edistämiseksi. Kulttuuripalvelun julkaiseman Kajastus-lehden näkövammaisille kirjoittajille maksamia palkkioita tuetaan. Myös muiden näkövammaisyhteisöjen on mahdollista hakea rahoitusta edellä mainitun kaltaisiin toimintoihin.Kesän aikana yhdistyksen nettisivut osoitteessa www.nky.fi  uudistuvat, ja ne tulevat jatkossa palvelemaan paremmin yhdistyksen jäseniä sekä sen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivuilla kerromme ajankohtaisista asioista ja annamme vaikkapa ohjeita apurahahakemuksen tekemiseen.

3. Jäsenmaksun aika
Tämän kirjeen mukana on tilinumero ja viitenumero, joiden avulla voitte maksaa yhdistyksen v. 2021 jäsenmaksun, joka on 10 euroa. Muistattehan käyttää viitenumeroa!

4. Yhteystiedot
Yhdistyksen sihteeriin saa yhteyden joko sähköpostilla tai puhelimella.

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys
Hallitus