Siirry pääsisältöön
Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen logo.
Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen logo.

Jä­sen­kir­jeet

Tällä sivulla julkaistaan yhdistyksen jäsenkirjeet.

Tällä sivulla

Jäsenkirje 1/23

Hyvät Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n jäsenet!
Vuoden 2023 ensimmäinen jäsenkirje sisältää kuulumisia yhdistyksen vuosikokouksesta, tietoa kuluvan vuoden toiminnasta sekä ohjeet jäsenmaksun maksamiseen.

1. Vuosikokouskuulumisia

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.3.2023 hybridikokouksena Iiris-keskuksen Mathilda-kokoushuoneessa sekä Teamsin välityksellä. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Paikalla Iiriksessä oli 10 jäsentä ja etänä osallistui neljä jäsentä. Puheenjohtajana toimi Markku Möttönen ja sihteerinä Pipsa Sinkko-Westerholm.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus. Keskustelussa nousi esiin muun muassa kaupallisten äänikirjakustantajien kanssa tehty yhteistyö.

Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelmasta käydyssä keskustelussa esiin nousivat yhdistyksen toiminta ja viestintä, joihin toivottiin aktiivisuutta, saavutettavuuskirjasto Celian toiminta ja tulevaisuus sekä Suomen Daisy-konsortion toiminta.

Vuoden 2023 jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa henkilöjäseneltä.
Yhdistyksen puheenjohtajuutta jatkamaan valittiin Ari Lahtinen. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Per-Olof Stenvall, Timo Kuoppala ja Gyöngyi Pere-Antikainen valittiin jatkamaan.
Lisäksi hallituksessa jatkavat Merja Hanski, Kirsti Rosendahl ja Teuvo Heikkonen.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Teuvo Heikkonen ja taloudenhoitajana Per-Olof Stenvall. Stenvall ilmoitti lopettavansa taloudenhoitajana toimimisen vuoden 2023 aikana, kunhan yhdistykselle löydetään uusi talousasioista vastaava henkilö ja kirjanpitoyritys. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Pipsa Sinkko-Westerholm. Sihteerin ja puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta.

2. Toimintaa vuonna 2023

Kuluva vuosi on Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 134. toimintavuosi. Toimintavuonna on jatkettu vaikuttamistyötä ja avustustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä näkövammaisjärjestöjen kanssa kirjallisuuteen liittyvien kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Yhdistys jakaa hakemusten perusteella apurahoja ja avustuksia yksityisille henkilöille ja yhdistyksille sekä tarjoaa taloudellista tukea kirjastoalan tutkimukseen ja koulutukseen. Yhdistys tukee Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimintaa avustuksilla, joilla muun muassa maksetaan palkkioita Kajastus-lehteen kirjoittaville näkövammaisille henkilöille sekä järjestetään kirjailijavierailuja ja muuta kirjallisuuteen liittyvää kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalvelun järjestämiin kirjailijavierailuihin ja muihin kirjastoyhdistyksen avustuksilla järjestettyihin tapahtumiin on kirjastoyhdistyksen jäsenillä vapaa pääsy.

Näkövammaisten kirjastoyhdistys seuraa saavutettavuuskirjasto Celian toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Saavutettavuuskirjasto Celian johtokuntaan yhdistyksen edustajana toimikaudella 1.1.2023 - 31.12.2026 nimettiin Ari Lahtinen.

Yhdistys jatkaa Suomen Daisy-konsortion jäsenenä. Daisy on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä.

Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötä kaupallisten äänikirjapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi olemalla mukana Laurin Kirja -äänikirjapalkinnon jakamisessa yhdessä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten Liiton kanssa. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10. lokakuuta. Vuonna 2024 jaettavan palkinnon valmistelutyö aloitetaan vuoden 2023 lopussa.

Vuonna 2022 avustuksia ja apurahoja maksettiin seuraavasti:

- Näkövammaisten liitolle 20 000 euroa Mikropuhe -puhesyntetisaattorin uudistamistyöhön

- Näkövammaisten Kulttuuripalvelulle 28 570 euroa

- Martta Kinnuselle 1000 euroa runokirjan taitto- ja painokuluihin.

Jäsenmaksuja maksettiin Suomen Daisy-konsortiolle 7895,50 euroa.

Kevätkaudella 2023 on maksettu avustuksia seuraavasti:

- Näkövammaisten Kulttuuripalvelulle Kajastuksen avustus 14 000 euroa sekä kirjallisuustoimintaan 5180 euroa

- sekä Timo Lehtoselle myönnettiin avustusta teoksen taitto- ja painatuskuluihin yhteensä enintään 2500 euroa toteutuneiden kulujen mukaan.

3. Jäsenmaksu vuodelle 2023

Tämän kirjeen lopusta löytyvät jäsenmaksutiedot, joiden avulla voi maksaa yhdistyksen jäsenmaksun 10 euroa. Maksaessa tulee käyttää viitenumeroa.

4. Yhteystiedot

Yhdistykseen saa yhteyttä sähköpostitse osoitteesta nky@nky.fi . Puheenjohtaja Ari Lahtisen puhelinnumero on 040 535 5599. Sihteeri Pipsa Sinkko-Westerholmin puhelinnumero on 0400 934455. Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n postiosoite on PL 30, 00030 IIRIS. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.nky.fi

Hyvää kesää!

Terveisin Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n hallitus


Jäsenkirje 1/22

Hyvät Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n jäsenet!
Vuoden ensimmäinen jäsenkirje sisältää kuulumisia yhdistyksen vuosikokouksesta, tietoa kuluvan vuoden toiminnasta sekä ohjeet jäsenmaksun maksamiseen.

1. Vuosikokouskuulumisia

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2022 hybridikokouksena Iiris-keskuksen Braille-salissa sekä Teamsin välityksellä. Kokoukseen osallistui yhteensä 11 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Paikalla Iiriksessä oli yhdeksän jäsentä ja etänä osallistui kaksi jäsentä. Puheenjohtajana toimi Markku Möttönen ja sihteerinä Pipsa Sinkko-Westerholm.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. Keskustelussa nousi esiin näkövammaisten kirjastoa koskevan lainsäädännön uudistaminen ja yhdistyksen taloudellisesti tukema Mikropuhe-puhesyntetisaattorin kehittämiseen liittyvä hanke. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelmasta käydyssä keskustelussa esiin nousivat yhdistyksen viestintä, Suomen Daisy-konsortion tilanne ja yhdistyksen jäsenmäärän kehittyminen.

Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa henkilöjäseneltä.
Yhdistyksen puheenjohtajuutta jatkamaan valittiin Ari Lahtinen. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Merja Hanski, Kirsti Rosendahl ja Teuvo Heikkonen valittiin jatkamaan. Lisäksi hallituksessa jatkavat Timo Kuoppala, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Per-Olof Stenvall.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Teuvo Heikkonen ja taloudenhoitajana Per-Olof Stenvall. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa lokakuussa 2021 valittu Pipsa Sinkko-Westerholm. Sihteerin ja puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta.

2. Toimintaa vuonna 2022

Kuluva vuosi on Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 133. toimintavuosi. Toimintavuonna on jatkettu vaikuttamistyötä ja avustustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä näkövammaisjärjestöjen kanssa kirjallisuuteen liittyvien kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Yhdistys jakaa hakemusten perusteella apurahoja yksityisille henkilöille ja yhdistyksille sekä tarjoaa taloudellista tukea kirjastoalan tutkimukseen ja koulutukseen. Yhdistys tukee Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimintaa avustuksilla, joilla muun muassa maksetaan palkkioita Kajastus-lehteen kirjoittaville näkövammaisille sekä järjestetään kirjailijavierailuja ja muuta kulttuuritoimintaa.

Näkövammaisten kirjastoyhdistys seuraa Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Vaikuttamistyön kohteena on ollut erityisesti Celia-kirjaston toimintaa säätelevän lain uudistaminen. Yhdistys on mukana näkövammaisten käyttämän Mikropuhe -puhesyntetisaattorin uudistamistyössä yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu uudistamishankkeen rahoittamiseen. Yhdistys jatkaa Suomen Daisy-konsortion jäsenenä. Daisy on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä.

Vuonna 2022 yhdistys on mukana Laurin Kirja -äänikirjapalkinnon jakamisessa yhdessä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten Liiton kanssa. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10. lokakuuta. Voittajat valitsee viisihenkinen lautakunta, joka koostuu näkövammaisista henkilöistä. Palkinto on kokonaisuudessaan 6000 euroa, josta jaetaan 3000 euroa teoksen kirjoittajalle tai kirjoittajille sekä 3000 euroa äänikirjan lukijalle tai lukijoille. Lisäksi tarvittaessa jaetaan 1500 euroa suomalaisen kirjailijan ruotsiksi tai kolmannella kielellä kirjoittaman teoksen suomentajalle.

Kevätkaudella 2022 maksettiin avustuksia seuraavasti:

Näkövammaisten liitolle 20 000 euroa Mikropuhe -puhesyntetisaattorin uudistamistyöhön, Näkövammaisten Kulttuuripalvelulle 12 615 euroa ja Martta Kinnuselle 1000 euroa kirjan painokuluihin. Jäsenmaksuja maksettiin Suomen Daisy-konsortiolle 7895,50 euroa.

Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötä kaupallisten äänikirjapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

3. Jäsenmaksu vuodelle 2022

Tämän kirjeen lopusta löytyvät jäsenmaksutiedot, joiden avulla voi maksaa yhdistyksen jäsenmaksun 10 euroa. Maksaessa tulee käyttää viitenumeroa.

4. Yhteystiedot

Yhdistykseen saa yhteyttä sähköpostitse osoitteesta nky@nky.fi 
Puheenjohtaja Ari Lahtisen puhelinnumero on 040 535 5599. Sihteeri Pipsa Sinkko-Westerholmin puhelinnumero on 0400 934455. Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n postiosoite on PL 30, 00030 IIRIS.

Hyvää kesää!

Terveisin Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry:n hallitus


Jäsenkirje 1/21

Hyvät jäsenet
Kesäinen tervehdys täältä Näkövammaisten kirjastoyhdistyksestä. Tässä kirjeessä saatte kuulumisia yhdistyksen vuosikokouksesta, tietoa toiminnastamme ja ohjeet tämän vuoden jäsenmaksun maksamiseen.

1. Vuosikokouskuulumisia

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teams-etäkokouksena 5.5.2021 ja siihen osallistui 14 yhdistyksen varsinaista äänioikeutettua jäsentä. Puhetta johti Markku Möttönen. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 käsiteltiin pidemmittä keskusteluitta ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin. Vuoden 2021 jäsenmaksu on kokouksen päätöksellä 10 euroa henkilöjäseneltä.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Lahtinen, eikä hallituksen kokoonpanoon tullut muutoksia. Hallitukseen kuuluu jatkossakin Merja Hanski, Teuvo Heikkonen, Timo Kuoppala, Ari Lahtinen, Gyöngyi Pere-Antikainen, Kirsti Rosendahl ja Per-Olof Stenvall.
Vuosikokous valitsi Markku Vaittisen yhdistyksen valtuutetuksi Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2024 kevääseen.
Vuosikokous suhtautui myönteisesti siihen, että yhdistys myöntää tarvittaessa lisärahoitusta Mikropuhe-puhesyntetisaattorin kehitystyöhön, jota se on alkanut toteuttaa yhdessä Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelun ja ohjelmistoyhtiö Timehousen kanssa. Hankkeen etenemisestä tiedotamme tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajana jatkaa Teuvo Heikkonen ja rahastonhoitajana Per-Olof Stenvall.
Yhdistyksen sihteeri on vaihtunut. Timo Kuoppalan tilalla on aloittanut Jera Hänninen. Sihteerin yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.

2. Toimintaa

Vuosi 2021 on Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 132. toimintavuosi. Toimintavuotena on jatkettu vaikuttamistyötä ja avustustoimintaa koronapandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Näkövammaisten kirjastoyhdistys seuraa Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Vaikuttamistyön kohteena on ollut erityisesti Celia-kirjaston toimintaa säätelevän lain uudistaminen. Yhdistys seuraa jatkossakin tiedonvälitystekniikan kehittymistä.
Yhdistys tukee taloudellisesti Näkövammaisten Kulttuuripalvelua kirjallisuusaiheisten tapahtumien järjestämiseksi ja lukemis- ja kirjoitusharrastuksen edistämiseksi. Kulttuuripalvelun julkaiseman Kajastus-lehden näkövammaisille kirjoittajille maksamia palkkioita tuetaan. Myös muiden näkövammaisyhteisöjen on mahdollista hakea rahoitusta edellä mainitun kaltaisiin toimintoihin.Kesän aikana yhdistyksen nettisivut osoitteessa www.nky.fi  uudistuvat, ja ne tulevat jatkossa palvelemaan paremmin yhdistyksen jäseniä sekä sen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivuilla kerromme ajankohtaisista asioista ja annamme vaikkapa ohjeita apurahahakemuksen tekemiseen.

3. Jäsenmaksun aika

Tämän kirjeen mukana on tilinumero ja viitenumero, joiden avulla voitte maksaa yhdistyksen v. 2021 jäsenmaksun, joka on 10 euroa. Muistattehan käyttää viitenumeroa!

4. Yhteystiedot

Yhdistyksen sihteeriin saa yhteyden joko sähköpostilla tai puhelimella.

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys
Hallitus