Gå direkt till innehållet
Synskadades biblioteksförenings logo.
Synskadades biblioteksförenings logo.

Syn­ska­da­des bib­li­o­teks­för­e­ning rf (sv)

Synskadades bibliteksförening rf stöder de synskadades litteraturintresse och förlagsverksamhet med understödsbidrag. Föreningen strävar till att påverka de synskadades bibliotekstjänster och tillgången till tillgänglig litteratur, samt följer med informationsteknologins utveckling.
Händer läste vitbok med blindskriftstext (Braille).